การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

21 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อำพร ท่าดะ
                        ซุรียาณี อาบูวะ
                        ดารีนา อาบูวะ
 
วันที่เผยแพร่: 2559
 
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา