การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธ์ดาหลาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

21 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง:  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธ์ดาหลาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรุณี ม่วงแก้วงาม
 
วันที่เผยแพร่:  2559
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา