พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลา

21 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง:  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลา

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พุมพนิต คงแสง
                       ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
 
วันที่เผยแพร่:  2561
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา