รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดยะลา 2562

31 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านสังคม)

ชื่อเรื่อง:  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดยะลา 2562

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2555
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา