รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดยะลา 2562

31 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านเศรษฐกิจ)

ชื่อเรื่อง:  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดยะลา 2562

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2562
 
สำนักพิมพ์: สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
 
URI: http://yala.nso.go.th/images/informationservices/opinion/2019gotonow_compressed.pdf