รายงานสรุปผลการสำรวจความสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในจังหวัดยะลา 2562

31 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านสังคม)

ชื่อเรื่อง: รายงานสรุปผลการสำรวจความสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในจังหวัดยะลา 2562

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2562
 
สำนักพิมพ์: สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
 
URI: http://yala.nso.go.th/images/informationservices/opinion/2019wellcommitmentcompress.pdf