ปี 2559 เรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกล่องทีวีดิจิตอลกสทช.

28 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านเศรษฐกิจ)

ชื่อเรื่อง:  ปี 2559 เรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกล่องทีวีดิจิตอลกสทช.

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2559
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา