รอมฎอนเทศกาลแห่งการถือศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอนพ.ศ.2559

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านวัฒนธรรม)

ชื่อเรื่อง:  รอมฎอนเทศกาลแห่งการถือศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอนพ.ศ.2559

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2559
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
URI: http://srdi.yru.ac.th/poll/page/22