“สุข” สุขสันต์เทศกาลวันรายออิดิ้ลฟิตรีพ.ศ.2559เนื่องในเทศกาลวันรายอ

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านวัฒนธรรม)

ชื่อเรื่อง:  ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติพ.ศ.2559

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2559
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา