ความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านสังคม)

ชื่อเรื่อง:  ความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2559
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา