ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

9 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 
วันที่เผยแพร่:  2560
 
สำนักพิมพ์: