วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านเศรษฐกิจ)

ชื่อเรื่อง: วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2561
 
สำนักพิมพ์: 
 
URI: https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/cd509e41aa91f1c050eb4dde3aee3ab6.pdf