เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี หลักการบำรุงดินให้มีผลิตภาพสูงอย่างยั่งยืน

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเรื่อง: เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี หลักการบำรุงดินให้มีผลิตภาพสูงอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: 
 
URI: https://www.opsmoac.go.th/yala-article_prov-preview-431991791835