"มารู้จักชั้นดินกันเถอะ" ช่วยให้การจัดการดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำประสบความสำเร็จ

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเรื่อง: "มารู้จักชั้นดินกันเถอะ" ช่วยให้การจัดการดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำประสบความสำเร็จ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา
วันที่เผยแพร่:  2564
สำนักพิมพ์: 
URI: https://www.opsmoac.go.th/yala-article_prov-preview-431091791854