การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง เจษฎากร เกิดลาภ และวรรณวิมล นุกาศรัมย์
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.