การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรวรรณ ปิยะบุญ อรวรรณ ปิยะบุญ และอนุรักษ์ วิริยะภูมิสิริ
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.