ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย

27 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.