การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดยยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa UP12

27 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดยยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa UP12 

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรวรรณ ยะมนต์ สุภาพร ภัสสร
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.