การเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง หลังการเคลือบเมล็ดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis และ Beauveria bassiana

27 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง หลังการเคลือบเมล็ดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis และ Beauveria bassiana

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จักรพงษ์ กางโสภา พสธร สมโภชน์ สมใจ ยศศรี และเพชรรัตน์ จี้เพชร
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.