ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้

18 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบ แบบสำรวจเรื่อง “ปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้”  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลการสำรวจที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

 

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

หรือคลิก  http://gg.gg/database-yru