ติดต่อเรา

ฐานข้อมูลท้องถิ่นชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000
โทรสาร 073-299635